چهارشنبه 2 فروردين 1402 - 1 رمضان 1444 - 2023 مارس 22 - ساعت 7:19
335رکورد در مدت زمان 0.046ثانیه
عبارت مورد جستجو :
نمی از یم رمضان15 20 خرداد 1396 12:58
نمی از یم رمضان/15- در روایات داریم کسی که دلش در برابر خدا فروتن و خاشع باشد؛ تنش از طاعت خدا به خستگی نمی افتد/ شرح صدر توسعه وجودی ولیاقت برخوداری از تابش انوار الهی است/ ما عبادت اختراعی نداریم و آن را بدعت و حرام می دانیم، از این رو نمازهای من در آوردی مثل 'تراویح' را نمی پذیریم
نمی از یم رمضان14 19 خرداد 1396 14:20
نمی از یم رمضان/14- خدایا مرا در امروز به لغزش ها مواخذه نکن و از اشتباهات و لغزش ها در گذر؛ و مرا نشانه و هدف تیر امتحان ها و آفت ها(بیماری ها) قرار مده. به عزتت؛ ای عزت مسلمانان!
نمی از یم رمضان13 18 خرداد 1396 14:9
نمی از یم رمضان/13- در تقوای سیاسی انسان در موضع گیری ها خدا را شاهد و ناظر قرار می دهد، نه جناح بازی، باندبازی و همشهری گرایی/ در روایات داریم که بدترین کسی که روز قیامت عذاب می شود فردی که نسبت به 'قدر' خدا خشمناک باشد
نمی از یم رمضان12 17 خرداد 1396 13:7
نمی از یم رمضان/12- اساس زندگی باید بر قناعت باشد و افرادی که در زندگی از وضعیت خویش راضی نباشند و اهل کار بیشتر نیز نباشند به ورطه حرام می غلطند/ طبق تعبیر قرآن، همسران مایه زیبایی و عیب پوشی یکدیگر هستند/ امنیت حاکم در جمهوری اسلامی، نعمتی است که قدرش را نمی دانیم
نمی از یم رمضان11 16 خرداد 1396 12:40
نمی از یم رمضان/11- فسق به معنای خروج از دایره اطاعت حق است؛ انسان فاسق، دستور خدا را می داند اما عمدا گناه انجام می دهد/ یاس از رحمت الهی از جمله گناهان کبیره است، بنده خدا هیچ گاه از رحمتش مایوس نمی شود؛ هر چه بیشتر بنده باشیم، امیدمان بیشتر می شود
نمی از یم رمضان10 15 خرداد 1396 12:10
نمی از یم رمضان/10- نزدیک شدن به خدا به معنای نزدیک شدن فیزیکی نیست، بحث از متر و سانتیمتر نیست؛ فاصله ای که در جهت قرب مطرح است از جهت میزان بندگی و عبادت است/ هرکس اطاعتش بیشتر باشد به خداوند نزدیک تر می شود؛ مقام قرب به خدای تعالی مقام بسیار بالایی است
نمی از یم رمضان9 14 خرداد 1396 11:16
نمی از یم رمضان/9- رحمت، عنایت الهی است که با بندگی و یاد خدا کسب می شود/ دنیاطلبی، ریاست طلبی، خودخواهی و حجاب نفس مانع پیروی انسان از برهان های قاطع الهی است/ ما برای طی مسیر سعادت احتیاج به برهان ساطع و درخشان داریم و چاشنی این امر نیز محبت و دوستی با خداوند است
نمی از یم رمضان8 13 خرداد 1396 16:35
نمی از یم رمضان/8- یکی از پیمان هایی که خداوند از بنی اسرائیل گرفت مراعات حال یتیمان بود/ سلام نمادی از شعار اسلام و ادب اسلامی است که در دین جلوه گری دارد/ هنر آن است که در پرتو افطاری دادن، عده ای از فقیران، مستمندان، بی سرپرستان و یتیمان بر سر سفره نشینند
نمی از یم رمضان7 12 خرداد 1396 12:5
نمی از یم رمضان/7- ذکر کثیر و یاد فراوان خدا بدان معنا است که هیچ جا و زمانی را از حضور خداوند خالی نبینیم، و او را پیوسته ناظر بر اعمال و رفتار خود ببینیم/ غرق شدن حاکمان و ملت ها در منجلاب لغزش وگناه، رمز سقوط و تباهی آنها است
نمی از یم رمضان6 11 خرداد 1396 11:1
نمی از یم رمضان/6- گناه چه علنی بشود و چه نشود نمی توان آن را کوچک حساب کنیم، چرا که گناه کوچک با اصرار بر آن تبدیل به یک گناه بزرگ می شود/ اگر حد و مرز الهی شکسته شود نتیجه اش عذاب فراگیری است که دامن گیر مردم می شود و تر وخشک را با هم خواهد سوزاند
  • تعداد رکوردها : 335